groep 4 - blok 8 - les 7

Doel
De leerlingen oefenen met zinnen.

Materialen
- taakblad (groep 4-blok 8-les 7)
- antwoordblad (groep 4-blok 8-les 7-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.