groep 5 - blok 8 - les 3

Doel
De leerlingen oefenen met naamwoorden, doe-woorden en verwijswoorden.

Materialen
- taakblad (groep 5-blok 8-les 3)
- antwoordblad (groep 5-blok 8-les 3-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.