groep 4 - blok 8 - les 3

Doel
De leerlingen oefenen met doe-woorden en naamwoorden.

Materialen
- taakblad (groep 4-blok 8-les 3)
- antwoordblad (groep 4-blok 8-les 3-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.