groep 6 - blok 7 - les 3

Doel
De leerlingen oefenen met de directe en indirecte rede.

Materialen
- taakblad (groep 6-blok 7-les 3)
- antwoordblad (groep 6-blok 7-les 3-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.