groep 5 - blok 7 - les 11

Doel
De leerlingen oefenen met punten, puntkomma's, dubbele punten, uitroeptekens en vraagtekens. Ze oefenen ook met het maken van zinnen.

Materialen
- taakblad (groep 5-blok 7-les 11)
- antwoordblad (groep 5-blok 7-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.