groep 4 - blok 7 - les 7

Doel
De leerlingen oefenen met hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens.

Materialen
- taakblad (groep 4-blok 7-les 7)
- antwoordblad (groep 4-blok 7-les 7-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.