groep 4 - blok 7 - les 11

Doel
De leerlingen oefenen met hoofdletters

Materialen
- taakblad (groep 4-blok 7-les 11)
- antwoordblad (groep 4-blok 7-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.