groep 5 - blok 6 - les 7

Doel
De leerlingen oefenen met het doe-woord en 'wie het doet'.

Materialen
- taakblad (groep 5-blok 6-les 7)
- antwoordblad (groep 5-blok 6-les 7-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.