groep 5 - blok 5 - les 11

Doel
De leerlingen oefenen met woorden en zinnen waarmee iets anders wordt bedoeld dan er staat.

Materialen
- taakblad (groep 5-blok 5-les 11)
- antwoordblad (groep 5-blok 5-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.