groep 5 - blok 2 - les 5

Doel
De leerlingen oefenen met naamwoorden.

Materialen
- taakblad (groep 5-blok 2-les 5)
- antwoordblad (groep 5-blok 2-les 5-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.