groep 4 - blok 2 - les 8

Doel
De leerlingen oefenen met de lidwoorden en woorden die uit twee delen bestaan.

Materialen
- taakblad (groep 4-blok 2-les 8)
- antwoordblad (groep 4-blok 2-les 8-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.