groep 8 - blok 4 - les 7

Doel
De leerlingen oefenen met zinnen en de gebiedende wijs.
Materialen
- taakblad (groep 8-blok 4-les 7)
- antwoordblad (groep 8-blok 4-les 7-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.