groep 8 - blok 4 - les 11

Doel
De leerlingen oefenen met zinnen en voegwoorden.
Materialen
- taakblad (groep 8-blok 4-les 11)
- antwoordblad (groep 8-blok 4-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.