groep 6 - blok 8 - les 11

Doel
De leerlingen oefenen met de directe en de indirecte rede. Ze oefenen ook met de aanhalingstekens en de dubbele punt.

Materialen
- taakblad (groep 6-blok 8-les 11)
- antwoordblad (groep 6-blok 8-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.