groep 5 - blok 3 - les 7

Doel
De leerlingen oefenen met doe-woorden.

Materialen
- taakblad (groep 5-blok 3-les 7)
- antwoordblad (groep 5-blok 3-les 7-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.