groep 4 - blok 4 - les 5

Doel
De leerlingen oefenen met zinnen.

Materialen
- taakblad (groep 4-blok 4-les 5)
- antwoordblad (groep 4-blok 4-les 5-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.