groep 4 - blok 3 - les 8

Doel
De leerlingen oefenen met doe-woorden.


Materialen
- taakblad (groep 4-blok 3-les 8)
- antwoordblad (groep 4-blok 3-les 8-antw)


Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.