groep 6 - blok 2 - les 11

Doel
- De leerlingen oefenen met het onderwerp.

Materialen
- taakblad (groep 6-blok 2-les 11)
- antwoordblad (groep 6-blok 2-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.