groep 6 - blok 1 - les 3

Doel
De leerlingen oefenen met werkwoorden en zelfstandige naamwoorden.

Materialen
- taakblad (groep 6-blok 1-les 3)
- antwoordblad (groep 6-blok 1-les 3-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.