groep 6 - blok 1 - les 11

Doel
De leerlingen oefenen met zinnen en leestekens in zinnen.

Materialen
- taakblad (groep 6-blok 1-les 11)
- antwoordblad (groep 6-blok 1-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.