groep 8 - blok 7 - les 3

Doel
De leerlingen oefenen met de verleden tijd, de voltooide tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd.

Materialen
- taakblad (groep 8-blok 7-les 3)
- antwoordblad (groep 8-blok 7-les 3-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.