groep 7 - blok 7 - les 3

Doel
De leerlingen oefenen met aanhalingstekens, komma's dubbele punten en puntkomma's.

Materialen
- taakblad (groep 7-blok 7-les 3)
- antwoordblad (groep 7-blok 7-les 3-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.