groep 5 - blok 6 - les 11

Doel
De leerlingen oefenen met doe-woorden en zinnen.

Materialen
- taakblad (groep 5-blok 6-les 11)
- antwoordblad (groep 5-blok 6-les 11-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.