groep 7 - blok 2 - les 3

Doel
- De leerlingen oefenen met het maken van bijvoeglijke naamwoorden.

Materialen
- taakblad (groep 7-blok 2-les 3)
- antwoordblad (groep 7-blok 2-les 3-antw)

Activiteiten
Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.